Coordinator Internationale Functies - Ministerie van Buitenlandse Zaken

Over NCIF

NCIF zoekt proactief naar mogelijke kandidaten voor hogere en top internationale functies, zowel binnen als buiten de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld.

De ondersteuning die door NCIF wordt geboden omvat onder meer:

  • Verstrekken van informatie over vacatures en internationale organisaties
  • Beoordeling steunverzoeken bij vacatures in hoger/topsegment
  • Coördinatie en aansturing van een eventuele lobby ter ondersteuning van Nederlandse kandidaten

Nederlandse kandidaten moeten gekwalificeerd zijn, willen ze een kans maken op een positie bij een IO. Bij de vervulling van topfuncties bij IO’s spelen echter ook andere zaken mee: nationaliteit, gender, steunruil, traditie, lobby door anderen, interne zaken van de betreffende organisatie en onvoorziene factoren.

Neem contact op met NCIF