Coordinator Internationale Functies - Ministerie van Buitenlandse Zaken

Petra ten Hoope-Bender benoemd tot Technisch Adviseur SRH bij UNFPA

Petra ten Hoope-Bender begint per 20 mei 2016 als Technisch Adviseur op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid (SRH). Zij vervult deze functie bij de Technische Divisie van het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) in Genève. UNFPA is de grootste internationale hulporganisatie op het gebied van bevolkingsvraagstukken en streeft naar een wereld waarin iedere zwangerschap gewenst is, waarin elke geboorte veilig verloopt en waarin jongeren hun mogelijkheden ten volle kunnen benutten.

Als Technisch Adviseur rapporteert Ten Hoope-Bender aan het Hoofd SRH van de Technische Divisie. Zij zal onder andere strategisch-technische ondersteuning geven en de capaciteit van de organisatie om adequaat op SRH-problematiek te kunnen reageren verder opbouwen. Verder zal zij UNFPA vertegenwoordigen bij diverse organisaties in Genève, zoals de Wereld Gezondheidsorganisatie, UNAIDS, the Global Fund en GAVI. Samen met collega’s uit New York en Genève zet zij het thema “seksuele en reproductieve gezondheidszorg” (inter)nationaal op de kaart. Ook vraagt zij aandacht voor SRH-problematiek wanneer de mensenrechten in het geding zijn en in de humanitaire hulp bij natuurrampen en door de mens veroorzaakte rampen. Tot slot verzamelt en analyseert zij de recente technische kennis op het gebied van SRH om de doelen van UNFPA te ondersteunen.

Ten Hoope-Bender heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de gezondheidszorg en met het internationale gezondheidsbeleid en de ontwikkeling daarvan. Bovendien vervulde zij de afgelopen 15 jaar meerdere managementsfuncties binnen internationale organisaties. Zo was zij de eerste directeur van het Partnership for Maternal, Newborn and Child Health (PMNCH) en werkte zij bij de Verenigde Naties aan de bevordering van toegang tot de lokale arbeidsmarkt voor de echtgenoten en partners van de VN stafleden die naar het buitenland worden overgeplaatst.