Coordinator Internationale Functies - Ministerie van Buitenlandse Zaken

Internationaal werken

De Nederlandse overheid stimuleert de benoeming van Nederlanders in internationale organisaties (IO’s). Nederland draagt financieel bij aan die organisaties en wil er dan ook vertegenwoordigd zijn. Zo kunnen Nederlanders die een carrière opbouwen in een IO Nederlandse normen van competentie, efficiëntie, integriteit en toewijding uitdragen binnen die organisatie.

Overheidsinstanties

Verschillende overheidsinstanties bevorderen de in- en doorstroom van Nederlanders bij IO’s:

  1. Nationaal Coördinator Internationale Functies (NCIF)
  2. Coördinator EU benoemingen (CEU)
  3. Ministerie van Buitenlandse Zaken: Civiele missies en Assistent Deskundigen programma
  4. Departementale directies internationale zaken en/of dienstonderdelen die zich met een specifiek thema bezighouden en die personeel inzetten of detacheren

Iedere instantie bedient een deel van de arbeidsmarkt. Sommigen richten zich op specifieke IO’s. De internationale arbeidsmarkt wordt in Nederland op beleidsniveau onderverdeeld in de volgende schalen:

  • Studenten en startende professionals (bbra schalen 10 en 11)
  • Middenkader (bbra schalen 12 en 13)
  • Hoger middenkader: afdelingshoofden (bbra schalen 14 en 15)
  • Hoger kader: directeuren (bbra schalen 16 en 17)
  • Topmanagement (bbra schaal 18 en hoger)

Kijk voor de internationale onderverdeling van de arbeidsmarkt op beleidsniveau naar de schaalverdeling van IO’s (PDF).

Geografische representatie

Sommige internationale organisaties hanteren (officieel dan wel officieus) quota voor mensen van verschillende nationaliteiten. Slechts een beperkt percentage medewerkers uit hetzelfde land kan gelijktijdig werkzaam zijn bij een IO. Het quotum dient als richtlijn voor de werving. Sollicitanten uit landen die op of boven het quotum zitten maken minder kans op selectie.

Ook worden bepaalde landen vaak als groep behandeld: bijvoorbeeld de Westerse groep en de Afrikaanse groep. Wanneer een bepaalde groep landen oververtegenwoordigd is in een internationale organisatie, worden de kansen voor een sollicitant uit één van die landen, automatisch kleiner. Dit is ongeacht de mate waarin de afzonderlijke landen in de internationale organisatie vertegenwoordigd zijn.

Diversiteitsbeleid

Steeds meer internationale organisaties hanteren een diversiteitsbeleid, gericht op betere vertegenwoordiging van vrouwen, regio’s en landen of andere doelgroepen binnen de organisatie. Bij gelijke geschiktheid kan het zijn dat deze doelgroepen voorrang krijgen.

Solliciteren bij een Europese instelling

Solliciteren bij een Europese instelling gaat via een concours: een toelatingsexamen voor een bepaald type functie bij een Europese instelling. Bekijk de site WerkenbijdeEU.nl voor advies hierover en informatie over voorbereidende training.

Vacatures bij de Verenigde Naties (VN)

Vacatures bij de VN staan op de site van de VN instellingen en vacature sites zoals UN Job List en UN Careers.
Daar tref je veel relevante informatie over de werving & selectie, de functie-eisen en de sollicitatieprocedure. Kijk ook voor extra informatie over de VN arbeidsvoorwaarden op de United Nations Salaries, Allowances, Benefits and Job Classification website alsook de http://icsc.un.org//resources/pdfs/sal/sabeng12.pdf website. Bij de VN solliciteer je via Inspira, waar je het gehele sollicitatietraject kan volgen.

Specifieke informatie over de internationale organisaties

Voor specifieke en actuele informatie over organisaties, vacatures en wervingsprocedures is het verstandig de websites van de afzonderlijke IO’s te bezoeken. Veel IO’s hanteren hun eigen digitale sollicitatieformulieren, opgesteld volgens een standaard sjabloon met verplichte velden. Lees ook meer over de verschillende programma’s van internationale organisaties op de pagina ‘Internationale ervaring’.